ארץ הקודש ויחס הזהב

סיפרון אינטרנט מאוייר בעשרה פרקים

מאת: אבינועם עמיזן

 

 

 

ארץ ישראל, ארץ הקודש מהתנ''ך, היא בעלת מבנה גיאוגרפי הדומה מאד לגוף האדם.

מקור ההשראה העיקרי לרעיון הוא נושא יחס הזהב, שהשפעתו רבה בתחומי המדע והתרבות.

יש מפה מפורטת שמתארת את המיתאם בין פני הנוף לאנטומיה.

המפה מעוצבת בעזרת השוואות רבות בין תצלומי לווין למודלים אנטומיים.

קיימים חבלי ארץ רבים בארץ ישראל שניתנים להקבלה עם אברי גוף האדם.

רמת המתאם היא גבוהה מאד, וקוראת לבחינה מדעית רב תחומית.

המפה מתאימה לשמש ככלי מרפא.

המפה מגדירה את גבולות ארץ ישראל השלמה.

המפה מעניקה פירוש מקורי לאמונה הדתית.

זאת תשובה מדהימה ופשוטה לשאלת ייחודה של היהדות לעומת דתות אחרות.

כל עוד לא ניבדק ערכה המדעי, משתייכת המפה לז'אנר המפות המואנשות בכרטוגרפיה.

בין מימצא מדעי לקריקטורה המפה היא דימוי בפעולה, ומקור לתגליות מעניינות.

 

 

 

 

 

 

תוכן העניינים

 

פרק 1 – ארץ ישראל בתרבות העולם

פרק 2 – יחס הזהב

פרק 3 – דמות האדם של ארץ הקודש

פרק 4 – מפת ארץ הקודש כדמות האדם

פרק 5 – מפות מואנשות

פרק 6 – חצי האי סיני ויחס הזהב

פרק 7 – ימת כינרת ויחס הזהב

פרק 8 – יחס ח''י בין כינרת לסיני

פרק 9 – גל הזהב

פרק 10 – יישומי המפה