אינדקס

 

ארץ הקודש ויחס הזהב

פרק 9

גל הזהב

 

 

רבים וטובים במהלך הדורות ניסו למצוא באמצעות יחס הזהב צופן עליון להבנת היקום והאדם. כולם כשלו.

 

באותה מידה שהוא יוצר הרמוניות, מעורר יחס הזהב גם חיפוש מתמיד וחוסר מנוחה המזכיר מאד את זה האופייני לעם היהודי.

 

חשיבה שיטתית אודות יחס הזהב מביאה בסופו של דבר להכרת יחסי הגומלין בין סדר לכאוס כחלק מהותי בתודעה.

 

 

 

 

תופעת הגלים בטבע ובחיי האדם היא נפוצה וחשובה ביותר. היא זאת שמסמלת עבור התודעה את יחסי הגומלין בין סדר לכאוס.

 

ניתן להפוך את ספירלת הזהב לגל.

 

עושים זאת באמצעות היפוך של הקטע הגדול בספירלת הזהב. יוצרים כך ספירלת זהב בעלת מיקטע גדול פונה החוצה.

 

היפוך הקטע הגדול בספירלת הזהב

 

גל הזהב

 

גל הזהב נפוץ מאד בטבע ובחיי האדם.

 

 

 

גל הזהב בטבע:

 

 

 

 

 

 

גל הזהב בגוף האדם:

 

 

 

 

 

 

 

גל הזהב בתרבות:

 

 

 

 

 

 

 

גל הזהב הוא בבחינת תדר קוסמי. ניתן לאבחן באמצעותו תופעות שונות. הוא מתאים מאד לצורך ריפוי פנימי.

 

 

 

 

 

הפרק הקודם               אינדקס               הפרק הבא