אינדקס

 

ארץ הקודש ויחס הזהב

פרק 3

דמות האדם של ארץ הקודש

 

 

היהדות במתכונתה הראשונית הדגישה את חשיבות הטבע.

 

הקשר שבין אלוהים, החברה האנושית, האדם הפרטי וארץ ישראל, שזור בספרי התורה למערכת אחת ערוכה וסדורה, שלפיה ארץ הקודש היא הארץ המובטחת, ארץ זבת חלב ודבש.

 

חוק השמיטה הוא אחד מהחשובים בתורה. עונש הגלות נועד לאפשר לארץ ישראל ולעם ישראל להשלים את שנות השמיטה שלא קוימו כראוי.

 

אך יחס הזהב, גולת הכותרת של הטבע והאמנות, כמעט ואינו מופיע בתורה, למעט בארון הקודש שמידותיו הן יחס זהב.

 

בגלות, התפיסה של יחוס הבל ליופי, הפך להיות מוטיב מרכזי. היהדות שבגולה לא ראתה באסתטיקה לבדה ערך, אלא בחיבורו של הקודש.

 

הפירמידה, הפרתנון, והפנתיאון, היו מקדשי אויבי העם היהודי הגדולים ביותר בזמן העתיק. הדת היהודית בישרה עידן מוסרי ומתקדם יותר. כיצד מתקשר יחס הזהב לארץ הקודש?

 

התשובה לשאלה מדהימה בפשטותה:

 

ארץ ישראל היא בעלת מבנה גיאוגרפי הדומה לגוף האדם

 

 

 

 

התמונות להלן מראות ריבוע זהב המונח מעל תצלום לווין של המזרח התיכון ומעל מודל של גוף האדם.

 

דמות האדם, הגיאוגרפיה של ארץ ישראל, ויחס הזהב

דמות האדם, הגיאוגרפיה של ארץ ישראל, ויחס הזהב

 

העין וימת כינרת ממוקמות בדיוק בלב הספירלה

 

 

 

 

קיימת הקבלה מלאה בין מיקום האיברים בגוף האדם למיקום החבלים הגיאוגרפיים בארץ ישראל:

 

לאחר שמותחים קו בין ימת כינרת לעין, ובין ים המלח עתיר המינרלים לבלוטת התריס, ניתן לקבוע על פי יחס הזהב את גבולות הארץ השלמה, בין דרום הרי הלבנון בצפון לקצה הדרומי של חצי האי סיני.

 

מודל אנטומי על גבי תצלום לוויין של האזור

מודל אנטומי על גבי תצלום לוויין של האזור

 

 

 

 

קיימת הקבלה מדהימה בין אברי הטורסו לחבלי חצי האי סיני:

 

בחצי האי סיני יש שלושה חבלי ארץ עיקריים בלבד: אגן נחל אל-עריש, רמת א-תיה, חבל ההר הגבוה.

 

גם בטורסו של גוף האדם יש שלוש מערכות איברים עיקריות בלבד: הלב-ראות, כבד-קיבה, מעיים.

 

צורת חבלי הארץ תואמת באופן מדהים לצורת אברי הגוף גם בקריטריונים נוספים:

יחסי הגודל

המבנה הכללי של משולש הפוך

התגברות המסה כלפי מטה

 

The torso organs and Sinai Peninsula

הקבלה בין אברי הטורסו לחבלי חצי האי סיני

 

 

 

 

 

הפרק הקודם               אינדקס               הפרק הבא