אינדקס

 

ארץ הקודש ויחס הזהב

פרק 7

יחס הזהב וימת כינרת

 

מידותיו של חצי האי סיני הן של ריבוע זהב. השאלה המתבקשת לאור זאת היא האם אין חבלי ארץ נוספים בארץ ישראל שמידותיהם הם על פי יחס הזהב?

 

התשובה המדהימה היא:

 

גם מידות ימת כינרת הן של ריבוע זהב.

 

 

 

 

כדי למדוד את אורך ורוחב ימת כינרת נקבעו ארבעת הנקודות הקיצוניות ביותר שלה בכל אחת מרוחות השמיים:

 

§      נקודה צפונית - שפך נהר הירדן לכינרת

§      נקודה דרומית - שפך הכינרת לנהר הירדן

§      נקודה מזרחית - בקעת הבטיחה

§      נקודה מערבית - בקעת גינוסר

 

 

לאחר מכן נמתחו קוים ליצירת מלבן ישר זווית על פי הנקודות.

 

ימת כינרת מתוחמת במלבן

ימת כינרת מתוחמת במלבן

 

 

 

 

אורך הכינרת על פי המלבן התוחם אותו הוא 21 קילומטרים.

רוחב הכינרת הוא 13 קילומטרים.

 

ימת כינרת כריבוע זהב

ימת כינרת כריבוע זהב

 

21 ו-13 הם שני מספרים בסידרת יחס הזהב. התוצאה קובעת את העובדה המדהימה כי המלבן שנוצר הוא ריבוע זהב.

 

כיוון שהגבולות המזרחי והמערבי של הימה מושפעים בעקביות משינויי מפלס המים וממעשי האדם, מאפשר יחס הזהב לקבוע את גבולותיה 'המדויקים' של הכינרת.

 

 

 

 

 

הפרק הקודם               אינדקס               הפרק הבא