אינדקס

 

ארץ הקודש ויחס הזהב

פרק 6

יחס הזהב וחצי האי סיני

 

 

במהלך תהליך יצירת מפת דמות האדם של ארץ הקודש ההקבלות בין אברי הגוף וחבלי הארץ צצו ועלו כמו מאליהן. המיתאמים והפירושים הנוספים יצרו מסכת של תגליות מקוריות.

 

אחת התגליות המדהימות היא:

 

מידותיו של חצי האי סיני הן של ריבוע זהב

 

 

 

 

כדי למדוד את אורך ורוחב חצי האי סיני.נקבעו ארבעת הנקודות הקיצוניות ביותר בכל אחת מרוחות השמיים:

 

§      הנקודה הצפונית - קו הרוחב הממוצע של החוף, שעובר בשפך נחל אל עריש.

§      הנקודה הדרומית - קצה חצי האי באופירה.

§      הנקודה המזרחית - הפינה הצפונית ביותר במפרץ אילת.

§      הנקודה המערבית - הפינה הצפונית ביותר במפרץ סואץ

 

 

לאחר מכן נמתחו קוים ליצירת מלבן ישר זווית על פי הנקודות.

 

חצי האי סיני מתוחם במלבן

חצי האי סיני מתוחם במלבן

 

 

 

 

אורך חצי האי סיני על פי המלבן התוחם אותו הוא 383 קילומטרים.

 

רוחב חצי האי סיני הוא 237 קילומטרים.

 

 

יחס הגודל בין האורך לרוחב הוא 1.616 בקירוב:

 

383/237=1.616

 

 

היחס המדויק בין שני מספרים עוקבים בסידרת יחס הזהב הוא 1.618.

 

התוצאה קובעת כי המלבן שנוצר באמצעות תיחום חצי האי סיני הוא ריבוע זהב.

 

 

חצי האי סיני כריבוע זהב

חצי האי סיני כריבוע זהב

 

 

 

 

 

הפרק הקודם               אינדקס               הפרק הבא