אינדקס

 

ארץ הקודש ויחס הזהב

פרק 8

יחס ח''י בין סיני לכינרת

 

 

מידותיו של חצי האי סיני הן של ריבוע זהב, ומידות ימת כינרת גם הן של ריבוע זהב.

 

חצי האי סיני וימת כינרת הם ריבועי זהב

חצי האי סיני וימת כינרת הם ריבועי זהב

 

כמה פעמים ניתן להכיל את ימת כינרת בתוך חצי האי סיני?

 

התשובה היא:

 

ח''י פעמים כפול ח''י פעמים

 

 

 

 

מידות חצי האי סיני הן 383 על 237 קילומטרים.

 

מידות ימת כינרת הן 21 על 13 קילומטרים.

 

 

חילוק של מידת אורך חצי האי סיני במידת אורך ימת כינרת נותן בקירוב את התוצאה 18:

 

383/21 = 18

 

חילוק של מידת רוחב חצי האי סיני במידת רוחב ימת כינרת נותן בקירוב את התוצאה 18:

 

237/13 = 18

 

ימת כינרת נמצאת בתוך חצי האי סיני 324 פעמים

 

ימת כינרת נמצאת בתוך חצי האי סיני ח''י כפול ח''י פעמים

 

 

ניתן להכיל את ים כינרת בתוך חצי האי סיני:

18*18 = 324

 

ובחישוב אחר:

22*34 = 182

 

 

 

שנת 324 לספירה היא שנה חשובה מאד מבחינה היסטורית ודתית.

בשנה זאת עברה ההגמוניה העולמית לידי הקיסרות הביזנטינית הנוצרית.

הקיסרות הביזנטינית, שבירתה היתה קונסטנטינופול, ניצחה סופית במלחמה בשנה זאת את הקיסרות הרומית הפגאנית, שבירתה היתה רומא.

לאחר שנים רבות של אנרכיה באימפריה הרומית הפך הקיסר קונסטנטינוס, שליט ביזנטיון, לשליט יחיד של האימפריה הרומית כולה.

בשנת 324 לספירה מקובל גם לראות את תחילת שליטתה של האימפריה הביזנטינית בארץ ישראל, לאחר קרוב ל-400 שנה של תקופת השילטון הרומי. 

קונסטנטינוס הכריז על הדת הנוצרית כעל הדת הרשמית של האימפריה, ובנה בירושלים את כנסיית הקבר. נבנו עשרות כנסיות ומנזרים והארץ נעשתה מוקד עלייה לצליינים ולנזירים.

 

 

 

 

ברית החיים בין עם ישראל לארץ ישראל מתגלמת באופן הראוי ביותר באמצעות חפץ נייד, שמידותיו הן יחס הזהב במתכונתו הפשוטה ביותר, וזה ארון הברית שמידותיו: אורך – ½2 אמה, רוחב - ½1 אמה, וגובה – ½1 אמה, הן ביחס הזהב.

 

ארון הברית

ארון הברית

 

 

דרך נוספת לבטא את החיות האנושית היא באמצעות הזקן, שצורתו לסוגיה היא סמל לייחודו של כל גבר.

 

הסיבה שבגללה לא מצויר זקן בדמות האדם של ארץ הקודש היא שציור זקן היה מאפיין אותה כדמות זכר, ואילו הדמות הזאת אינה לא זכר ולא נקבה.

 

 

טבלת עיצובי זקן

טבלת זקנים מעוצבים

 

 

 

 

 

 

הפרק הקודם               אינדקס               הפרק הבא