מפות אנתרופומורפיות ומפת ארץ ישראל כדמות האדם
המחבר: אבינועם עמיזן

תכונת האנתרופומורפיזם, או בעברית ההאנשה, היא ייחוס מידות אנושיות לחיות ודוממים. זאת אחת התכונות האופייניות ביותר למין האנושי. לאחר תיאור המושג, ניבחנות בפרקי הספרון השלכותיו בקשר למדעי האנטומיה והכרטוגרפיה, הנוטים להטיות אמנותיות.
בהמשך ניבדקת ההתפתחות ההיסטורית של ז'אנר המפות האנתרופומורפיות, בהן מתוארים פני השטח כדמות אנוש.
לסיום ניסקר מעמדה הכרטוגרפי של ארץ ישראל, לאור מפת ארץ הקודש כדמות אדם שהמחבר המציא.


תוכן העניינים


1. המושג אנתרופומורפיזם

2. אנטומיה דימיונית

3. אדם ונוף באמנות

4. המפה כיצירת אמנות

5. מפות אנתרופומורפיות מוקדמות

6. מפות אנתרופומורפיות מודרניות

7. מפות אנתרופומורפיות בתיקשורת

8. מפות אנתרופומורפיות של ישראל