מפות אנתרופומורפיות ומפת ארץ הקודש כדמות האדם

פרק 5 – מפות אנתרופומורפיות מוקדמות

 

מפת כוכבי השמיים היא המפה האנתרופומורפית המוקדמת ביותר. עוד בשחר ההיסטוריה כינה האדם את קבוצות הכוכבים שאיתר בשמות מתחום ההוויה האנושית: דמויות, בעלי חיים וחפצים. במסגרת מפת הכוכבים תופס גלגל המזלות מקום מיוחד. תריסר המזלות, מטלה ועד דגים, קשורים לחיי האדם בקשר פופולארי מאד. מעבר לזאת, איברי גוף האדם המרכזיים מזוהים עם סמלים אסטרולוגיים. גלגל המזלות מהווה דוגמא מובהקת לכוחה העצום של תכונת האנתרופומורפיות בתרבות האנושית.

 

מפת איש הזודיאק

מפת איש הזודיאק: הראש הוא טלה, הצוואר שור, הכתפיים – תאומים, החזה – סרטן, וכך הלאה.

 

איש הזודיאק מהווה דוגמא לפן נוסף של האנתרופומורפיות: עוצמתה משתנה, וניתן לקבוע מדרג האנשה, על פי מידת הזיקה לדמות האדם. הרמה הגבוהה ביותר של האנשה היא תיאור חזותי של עצמים דומים לאדם עצמו. רמות נמוכות יותר יהיו של תיאור עצמים כדומים לבעלי חיים, חפצים ומושגים הנמצאים בשימוש האדם.

 

מן הראוי לצרף את דמות האל המיתולוגי אטלס, הנושא את העולם על גבו, לקטגורית המפות המואנשות. זאת על אף שהעולם המונח על כתפיו אינו מואנש ישירות.

אטלס היה אחד הטיטאנים, בנם של יאפטוס והנימפה קלימנה, היא אסיה. אחיו היה פרומתיאוס, יוצר האדם. אטלס מרד בזאוס, ראש האלים ועל כן נידון לשאת על כתפיו את השמיים. המילה אטלס משמשת עד היום כהגדרת ספר מפות. למרות שההגדרה חדשה יחסית, ונקבעה על ידי הכרטוגרף המהולל מרקאטור במאה ה-16, היא עזרה לקבע בתודעתנו את הרעיון כי האדם והמפה הם ישות אחת.

 

פסל אטלס

פסל אטלס - המאה השנייה לספירה

 

בימי הביניים הייתה מקובלת מפת העולם שכונתה מפת T-O. במפה זאת העולם הוא עיגול, המחולק בתוכו לצורת T אשר ירושליים במרכזה. זאת מפה מושגית שהשתרשה בתרבות. רמת מופשטותה הגבוהה מעבירה מסר על פיו בנוי העולם כאידיאה דתית נוצרית.

 

במפות T-O  העולם פונה מזרחה. אסיה היא החלק העליון, אפריקה מימין, ואירופה משמאל

במפות T-O  העולם פונה מזרחה. אסיה היא החצי העליון, אפריקה מימין ואירופה משמאל.

 

ממפות T-O התפתחה מפת העולם האנתרופומורפית המובהקת הראשונה, מפת אבסטורף. במפה זאת ראשו של ישו, ידיו ורגליו, מקיפים את המפה. ירושליים היא הטבור.

 

מפת אבסטורף

מפת אבסטורף - המאה ה-13

 

            

ראשו, ידיו ורגליו של ישו במפת אבסטורף

 

מתוך מפות העולם הנוצריות התפתח, עם התקדמות המחקר הגיאוגרפי והתפתחות טכנולוגיות הדפוס, ז'אנר חילוני יותר של מפות עולם מואנשות.

 

מפת העולם כפרח

הכרטוגרף בונטינג - מפת העולם כפרח – המאה ה-16

 

מפת העולם כפני ליצן

מפת העולם כפני ליצן – המאה ה-16

 

היטל מפת העולם בדמות לב

היטל מפת העולם בדמות לב – המאה ה-16

 

 

 

פרק 4 – המפה כיצירת אמנות                    תוכן העניינים                    פרק 6 – מפות אנתרופומורפיות מודרניות

 

מפת ארץ הקודש  בדמות האדם