The Human Shape of the Holy Land
ארץ הקודש ויחס הזהב

ארץ הקודש ויחס הזהב – חלק 5

 

 

יחס הזהב הוא מקור השראה. הוא מציע הסבר לשאלת מקורה ומשמעותה של הסינתזה המתגלה במפה.

דרך פשוטה יותר להגיע לרעיון המפה היא באמצעות ההאנשה. זאת הנטייה ליחס תכונות אנושיות לעצמים בלתי אנושיים, בעלי חיים ואחרים.

 

תושבי הארץ לתקופותיה מצאו הקשרים למקומות רבים, על פי תפישה זאת. להלן דוגמאות אחדות:

נהר הליטאני – פירוש המילה 'ליטאני' בלטינית הוא תפילה.

ים כינרת – חז''ל הסבירו כי מקור השם 'טבריה' הוא 'טובה ראייתה'

יפו – לוויתן בלע את יונה הנביא לאחר שהפליג מהעיר.

ים המלח – יהושע כבש את יריחו באמצעות תקיעת חצוצרות, שהפילו את חומתה.

ירושלים – ירושלים היא המקום עליו נאמר 'דבר ה' מירושלים'

עזה – שמשון הגיבור עקר את דלתות עזה.

 

גלריית תמונות של נופי הארץ

 

 

האנשות לאומיות

 

דוגמאות להאנשות לאומיות הן המפות להלן של אנגליה ואיטליה.

 

מפת אנגליה בדמות גבר רוכב על לוויתן

מפת אנגליה בדמות גבר רוכב על לוויתן

 

מפת איטליה בדמות גבר

מפת איטליה בדמות גבר

 

מפת איטליה היא פרי מכחולו של המאייר האנגלי ויליאם הארווי, אשר הוציא בשנת 1869, תקופת אביב העמים באירופה, אטלס המוקדש למפות מואנשות. בהקדמה לאטלס הוא מתאר את מעלות המפה המואנשת ככלי עזר חינוכי, המלהיב את דמיון הילדים.

 

הקליקו כאן למפות מואנשות נוספות כהצהרות פוליטיות.

 

 

רמת המתאם בין חבלי הארץ לגוף האדם במפת ארץ הקודש עולה לאין שיעור על זאת הקיימת בכל מפה אחרת. זאת רמת מתאם שקוראת לבחינה מדעית של הקשר.

עד שלא יבדק לעומק ערכה המדעי, תשתייך מפת ארץ הקודש לז'אנר בכרטוגרפיה.

 

בתווך בין  ממצא מדעי לקריקטורה, מפה זאת היא דימוי בעל מסרים רבים: היא דימוי בפעולה, ובהגדרה נרחבת יותר: הביטוי החזותי של סיפורים.

אחד המסרים שהמפה מסוגלת להעביר הוא את סיפור התנ''ך כולו על רגל אחת. כל אחת מהדמויות המובילות בעלילותיו תורמת את חלקה, ומציגה היבט אחר של המפה, בהתאם למקום ולזמן. גורל הדמויות, מאברהם אבינו והברית בין הבתרים, ועד ירמיהו הנביא ההולך עם גולי בבל,  מוכתב ומובן על פי משמעות המפה, שהיא הזיקה האלוהית בין ארץ ישראל, עם ישראל והדת היהודית.

 

 

סוף

 

 

עמוד הפתיחה      העמוד הקודם