עמוד 3 Page

הקריקטורות שלי My Caricatures

מיצרפי תמונות הומוריסטיות פוליטיות Political humoristic photo montages

לחצו בסמן על התמונות לקבלת גודל מלא Press the cursor over the pictures for a regular size

הרקע החדשותי נמצא בתחתית העמוד The news background is in the page bottom

עמוד: 1 2 3

Page: 1 2 3

 

 

23. 21/12/2005

איחולי בריאות ואריכות ימים לשרון.

Good Health Greetings to Prime Minister Sharon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 22/2/2005

חנות הירקות של אבו מאזן

 

Abu Mazen's Vegetables Shop

 

 

 

 

 

 

קזינו יריחו

Jericho Casino

21. 18/2/2005

 

קזינו יריחו

 

Jericho Casino

 

 

 

 

 

 

 

נושאי הקריקטורות כפי שהופיעו באמצעי התקשורת

23. ראש הממשלה שרון התאשפז בבית חולים לאחר אירוע מוחי בעיצומה של מערכת הבחירות.

22. האם לאבו מאזן יש מה להציע לאחר כל הויתורים מישראל?

21. מיליארדר יהודי, חברו של שרון, מתכונן לפתוח שוב את הקזינו ביריחו.

 

 

 

 

The caricatures subjects as appeared in the Media

23. Prime minister Sharon was hospitalized after a light stroke.

22. Does Abu Mazen have something to offer after all the giving up from Israel?

21. A Jewish Multi Millionaire and a friend of Sharon prepress to reopen the Jericho Casino.