The Human Shape of the Holy Land

מדיניות הפרטיות של האתר

 

 

אתר זה הוא יוזמה פרטית של יוצר מפת דמות האדם של ארץ ישראל.

 

האתר אינו קשור או נתמך באף ארגון ממשלתי, מדעי, ציבורי, פוליטי, אידיאולוגי, דתי או אחר.

 

המבקרים מוזמנים להביע את דעתם האישית על גבי הפורום ומפת המבקרים. מידע זה הוא ציבורי ונגיש לכול.

 

לכל מי שיוצר קשר באימייל: איננו מתחלקים בכתובת ובמידע שעליו עם אף ארגון או אדם פרטי.