דף ראשי

דמות האדם של ארץ הקודש

לארץ ישראל יש צורה הדומה לגוף האדם

The Human Shape of the Holy Land


קנו עותק של המפהדמות האדם של ארץ הקודש - דף ראשי