The Human Shape of the Holy Land
ארץ הקודש ויחס הזהב

ארץ הקודש ויחס הזהב – חלק 3

 

 

יחס הזהב מופיע בטבע באלפי דוגמאות. היהדות, במתכונתה הראשונית, הדגישה את חשיבות הטבע. התנ''ך מלא בתיאורי ארץ שבעת המינים וארבע העונות. דויד המלך היה ילד טבע, ותהילים רבים הם מזמורי טבע.

 

מצד שני, יחס הזהב הוא יחס דינאמי: היחס ....1.618, בין שני מספרים עוקבים בסדרה, הוא תמיד מספר בלתי רציונאלי, חסר סיום. הסדר הנוצר בשכלנו הוא שבריר, חרך, בספיראלה הענקית של תופעות בלתי סדורות. חשיבה שיטתית אודות חתך הזהב מביאה, באופן טבעי, להכרת יחסי הגומלין בין סדר לכאוס כחלק מהותי בתודעה. באותה עת שהוא יוצר הרמוניות, יוצר יחס הזהב גם חיפוש מתמיד אחר הרמוניות חדשות, וחוסר מנוחה המזכיר מאד את זה הקיים בעם היהודי.

 

הפירמידה, הפרתנון, והפנתיאון, היו מקדשי אויבי העם היהודי הגדולים ביותר בזמן העתיק. הדת היהודית בישרה עידן מוסרי ומתקדם יותר. האם נשכח יחס הזהב במהלך הדרך?

כיצד הוא מתקשר ליהדות וארץ הקודש?

 

התשובה לשאלה מדהימה בפשטותה:

 

ארץ ישראל היא בעלת מבנה גאוגרפי הדומה לגוף האדם

 

 

התמונות להלן מראות ריבועי זהב המונחים מעל ארץ ישראל כולל חצי האי סיני, וגוף האדם.

העין וים כינרת ממוקמות בדיוק באותה הנקודה – בלב הספירלה

 

יחס הזהב, דמות האדם והגאוגרפיה של ארץ ישראל

יחס הזהב, דמות האדם והגאוגרפיה של ארץ ישראל

 

.

השוואות בין מודל אנטומי לתצלומי לווין של ארץ ישראל

 

התמונה מימין מראה דמיון רב בין אברי הגוף לחבלי סיני:

בחצי האי סיני יש שלושה חבלי ארץ עיקריים בלבד: אגן נחל אל-עריש, רמת א-תיה, חבל ההר הגבוה

בטורסו של גוף האדם יש שלוש מערכות איברים עיקריות בלבד: הלב-ראות, כבד-קיבה, מעיים

צורת החבלים תואמת באופן מדהים לצורת אברי הגוף: המבנה הכללי של משולש הפוך דומה. יחסי הגודל דומים. הצטברות המסה, המתגברת כלפי מטה, דומה.

 

מודל אנטומי על גבי תצלומי לוויין של ארץ ישראל

מודל אנטומי על גבי תצלומי לוויין של האזור

 

התמונה משמאל מראה את יחס המידות הכללי בין מודל אנטומי בעל יחסי הגוף ממוצעים, לחבלי הארץ המופיעים בתצלום הלווין שמתחתיו. הגבול הצפוני להשוואה הוא בערך מעל לנהר הליטאני. הכינרת מקבילה כאמור במקומה לעין. ים המלח מקביל במיקומו לבלוטת התריס. הגבול התחתון של ההשוואה הוא הקצה הדרומי של חצי האי סיני.

 

כמובן שהמתאמים אינם זהים במאה אחוז ונדרשת גמישות תפישתית לצורך ההשוואה.

 

אנימציה הממחישה את ההקבלות בין אברי הגוף לחבלי חצי האי סיני.

אנימציה הממחישה את ההקבלות  בין אברי הגוף לחבלי חצי האי סיני.

 

העמוד הבא      עמוד הפתיחה      העמוד הקודם