במקום שראש הממשלה יהיה על בול הוא על מעטפה

במקום שראש הממשלה יהיה על בול, הוא על מעטפה.

קריקטורה קודמת